Incro

Incro

incrowater.com

Incro, S.A. je specialistou pro výrobu zařízení v oblasti »úprava odpadních vod«.

Naše know-how v oblasti odpařovací technologie jsme vypracovali společně s našimi zákazníky po celém světě.

Vysoce kvalifikovaný tým neustále pracuje na optimalizaci našich odpařovacích zařízení s brýdovým kompresorem (MVC) a s technologií dehydratace atmosféry (ADT) tak, abychom byli schopni splnit řadu náročných požadavků.

 

Filosofie

Naším oborem činnosti jsou Vaše problémy.

Naším cílem je Vaše spokojenost.

Rádi řešíme problémy – vlastním způsobem.

Naším postojem je jednoduchost a spolehlivost ve všem, co děláme.

Historie

Incro, S.A. bylo založeno r. 1975 firmami S.A. Cros a Intecsa. Firma S.A.Cros je více než po dvě století aktivní v chemickém průmyslu, firma Intesca je jedna z největších španělských firem v oboru strojírenství.Našimi akcionáři jsou skupina ACS, jedna z předních světových stavebních firem (stavební inženýrství) a firma Villar Mir, jedna z největších soukromých průmyslových společností ve Španělsku.

Od roku 1999 navrhujeme a vyrábíme odpařovací zařízení pro čištění odpadních vod s naší patentovanou technologií “dehydratace atmosféry” (ADT). Od roku 2009 se dále zabýváme technologií odpařování »mechanická rekomprese par” (MVC). Od roku 2013 vyrábíme vlastní odpařovací zařízení MVC.

Technologie

ODPAŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ »MECHANICKÁ KOMPRESE BRÝDOVÝCH PAR«
(MVC = MECHANICAL VAPOR COMPRESSION)

Při tomto procesu dochází k odpařování odpadní vody díky stálému přívodu tepla. Kondenzací par vzniká destilát.

Tento postup je používán převážně pro získání vysoce kvalitního destilátu.

Reference ohledně čištění odpadní vody máme převážně z oborů povrchové úpravy, tlakového lití a mechanického opracování.

TECHNOLOGIE ATMOSFÉRICKÉ DEHYDRATACE (ADT)

Zde se jedná o proces , který využívá absorpční kapacitu vzduchu k odpařování vody v odpadní vodě. Tento proces je převážně vhodný tam, kde je k dispozici přebytečné teplo.

Naši zákazníci využívají zařízení na úpravu průsakové vody na skládkách a na úpravu vody v chemickém a potravinářském průmyslu.

Modely odpařovacích zařízení

Provozní schema

Rádi Vám poskytneme zákaznickou podporu pro opravy, pravidelné servisní kontroly, náhradní díly.

Průmysl:

Povrchová úprava
Likvidace kapalného odpadu
Kovovýroba
Slévárny tlakového lití
Systémy na čištění nádrží
Kosmetický průmysl
Letecký průmysl
Chemický a farmaceutický průmysl
Obalový průmysl PCB průmysl Skládky

Původ odpadní vody a obsažené znečišťující látky:

Oplachové a aktivní lázně z povrchové úpravy (práškové lakování, smaltování, galvanizace)

Odpadní voda z regenerace zařízení na demineralizaci Různé druhy emulzí (např.chladící kapaliny) Oplachová voda z čištění dílů

Odpadní vody z procesů broušení

Odmašťovací lázně

Dělící prostředky

Odpadní voda z procesů čištění

Oplachová voda z defektoskopických zařízení Různá odpadní voda s chemickými koncentráty

Odpadní voda z procesu čištění desek

Koncentráty reverzní osmózy

MECHANICKÁ KOMPRESE BRÝDOVÝCH PAR